Update Project Gevelaanpak

Er is in de afgelopen periode veel gebeurd en in de komende maanden zijn er nog verschillende stappen te maken op weg naar mooie gerenoveerde woningen.

Demowoning Reigersbos 70
Begin februari hebben wij de Demowoning Reigersbos 70 opgeleverd. De woning is de afgelopen weken druk bezocht. U heeft veel informatie kunnen ontvangen en er is een goede terugkoppeling gegeven. Allemaal zaken die we meenemen om het definitieve ontwerp te maken.

7 van de 10 VvE’s kiezen voor scenario Goud
Alle VvE’s is gevraagd om kenbaar te maken aan Klimaatmissie Amsterdam welk scenario hun voorkeur heeft. 7 van de 10 VvE’s hebben aangegeven voor het scenario goud te willen kiezen, mits alle voorwaarden rondom definitief ontwerp, financiering, prestatie- en onderhoudsgaranties akkoord zijn. De andere VvE’s hebben hun voorkeur nog niet kenbaar gemaakt.

Stappen naar definitief ontwerp en begroting
In de komende periode wordt gewerkt aan het maken van het definitieve ontwerp en financieel plan.
Hiervoor zijn eerst nog een aantal stappen noodzakelijk, zoals:
• Organiseren voorfinanciering
• Uitwerken Regeling Woningeneigenaren & Beperkte Bestedingsruimte
• Doorrekenen van de financiële cijfers per VvE en alle woningtypes
• Contracten opstellen met leveranciers en VvE Beheer
• Aanpassen splitsingsaktes
• Directiebesluit Stadgenoot

Bovenstaande stappen kunnen alleen gerealiseerd worden door een samenwerking van alle betrokkenen: VvE besturen, Hoofd VvE’s, gemeente Amsterdam, Stichting !Woon, Stadgenoot en Klimaatmissie Amsterdam.

Planning
Als bovenstaande zaken zijn afgerond kunnen wij de persoonlijke gesprekken met elke woningeigenaar/huurder inplannen. In de komende weken informeren wij u verder over het verloop van het proces.