Scenario’s

De appartementen boven de winkels in Reigersbos zijn gebouwd begin jaren tachtig. De woningen zijn toe aan groot onderhoud. De tien VvE´s hebben de gemeente Amsterdam en stichting !Woon benaderd om te helpen dit haalbaar en betaalbaar te realiseren. Klimaaatmissie Amsterdam is gevraagd om hiervoor een plan uit te maken en dit voor te leggen aan de VvE´s en haar bewoners. Het plan moet passen binnen de doelstellingen van de VvE´s, de belangen van de bewoners en aansluiten bij de Transitievisie Amsterdam (in 2040 Amsterdam Aardgasvrij).

De scenario’s

Klimaatmissie Amsterdam heeft verschillende scenario´s uitgewerkt in het afgelopen half jaar.
Hierbij staat een integrale aanpak centraal.

Scenario
Doorgaan zoals nu

onderhoudswerkzaamheden op basis van huidig MJOP

Scenario
Brons

nieuwe gevels, kozijnen, glas en dak

Scenario
Zilver

nieuwe gevels, kozijnen, glas en dak met zonnepanelen

Scenario Goud

nieuwe gevels, kozijnen, glas, dak met zonnepanelen, leidingen, radiatoren, warmtebron en 30 jaar onderhoud- en prestatiegaranties op alle genomen maatregelen

De VvE’s van de woningen bepalen in een Algemene Ledenvergadering per VvE op welk niveau er gerenoveerd gaat worden. Belangrijk uitgangspunt is dat het voor eigenaren en bewoners haalbaar en betaalbaar moet zijn. Bij de keuze van het scenario spelen verschillende variabelen een rol. Klimaatmissie wil met alle bewoners na oplevering van de Demowoning een gesprek inplannen, zodat elke woningeigenaar/huurder weet wat de plannen zijn voor haar/zijn woning. Hierover worden de bewoners in februari verder geïnformeerd.